Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsnyheter

Forskarutbildning i pedagogik håller hög kvalitet

FORSKNING: Licentiat- och doktorsexamen i pedagogik vid Malmö universitet får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Alltså klart godkänd för den andra utvärderade forskarutbildningen vid nybildade Malmö universitet. 

  1. Fyra nya forskningsprogram stakar ut riktningen för Malmö universitet

    Urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa är de fyra forskningsområden som Malmö universitet kraftsamlar kring de närmaste fem åren. Det står klart efter rektorsbeslut på måndagen om att ge stöd till fyra nya flervetenskapliga forskningsprogram.

  2. Berättelser om flykt visar hur hoppet överskrider gränser

    En ny avhandling från Malmö universitet undersöker hur det är att vara ensamkommande flyktingbarn och hur gränser påverkar livet.

Orkanen Lights

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank