Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Plenum

I konferensen ingår fyra olika plenum:

Barbara Czarniawska:
Den medialiserade staden

Onsdag 18 oktober kl 10.00-10.45

"Stadens bild konstrueras – i samarbete och i konkurrens – av stadens invånare, stadens politiker, kommunchefer, turister, konstnärer, författare och fotografer. Men det är massmedia som har det sista ordet. I min presentation kommer jag att citera några exempel från tre europeiska huvudstäder som jag har studerat: Warszawa, Stockholm och Rom. I alla dessa, allt vad politiker och administratörer gjorde (eller inte gjorde), blev beskrivet i media. I skapandet av en sådan bild, var tonvikten på både likheter och skillnader (stadens identitet och alteritet)."

Barbara Czarniawska - Foto Johan Wingborg

Barbara Czarniawska är seniorprofessor vid GRI, Handelshögskolan i Göteborg, och har ansvar för forskningsprogrammet Managing Overflow. Hon har studerat komplexa organisationer i flera länder och skrivit om det på polska, engelska, svenska och italienska. Hennes senaste böcker på svenska är Ute på fältet, inne vid skrivbordet (2014) och En teori om organisering (2015). Foto: Johan Wingborg


Panelsamtal:
Företagsekonomi och staden,
exemplet Malmö

Onsdag 18 oktober kl 14.00-14.45

Urbanisering och hållbar utveckling är en av tidens stora utmaningar för Sverige, bland annat med tanke på behoven av infrastruktur inklusive grön logistik, men också utvecklingen av nya marknader och marknadstrender. Urbanisering och hållbar utveckling påverkar också nytt företagande, till exempel i form av entreprenörskap och innovationer. Den skapar också ny kontext för integration, jämställdhet och social och kulturell sammanhållning. Malmö är inte ett undantag och måste på olika sätt prova att hantera dessa utmaningar. Paneldeltagarna kommer att, med sina olika kunskapsområden och sitt engagemang för en hållbar stadsutveckling, diskutera dessa olika utmaningar utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv med Malmö i fokus. I en dynamisk diskussion kommer panel­deltagarna att lyfta fram väsentliga frågor om, och engagera oss att reflektera över, företagsekonomins roll i den urbana samhällsutvecklingen med ett hållbart perspektiv. 

Moderator:
Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist 

Panel:
Hervé Corvellec, Lunds universitet
Anders Olshov, Intelligence Watch
Mikael Stigendal, Malmö högskola
Anna Thomasson, Lunds universitet
Sofia Ulver, Lunds universitet
Caroline Wigren, Lunds universitet


Daniel Nyberg:
FEKIS and Grand Challenges: Business and Management Research in the Anthropocene

Torsdag 19 oktober kl 09.15-10.00

"Climate change represents the grandest of challenges facing humanity. It is a political challenge intrinsically linked to other global problems, such as, population growth and inequality. In this presentation, I will argue that the business and management academy is in denial; there is a continuity and reinforcement of basic assumptions, orders, classifications and relations that defend the status quo. The presentation will address why we are reproducing the dominant social order leading to escalating climate change and outline possibilities to imagine alternatives. This includes discussing the role of business and management research as well as the position of the scholar vis-à-vis the members of the community experiencing societal challenges."

Daniel Nyberg

Daniel Nyberg is a professor of management at the University of Newcastle Business School, an honorary professor at the University of Sydney, and guest professor at Malmö University. His research explores how global or societal phenomena are translated into local organizational situations. He has pursued this interest in projects on how organizations respond to climate change, corporate political activities influencing public policy, and adaptations of sickness absence policies. He has published widely on these topics in journals, including Academy of Management Journal, Organization Studies, Human Relations, and Organization. He recently published the acclaimed book Climate change, Capitalism, and Corporations (Cambridge University Press, 2015) together with Christopher Wright. Photo: Andrew Marlow Hallsworth

 

Panelsamtal: Högskolornas roll i den urbana utvecklingen

Torsdag 19 oktober kl 15.30-16.15

Internationella rankningar har skapat ett intryck av att världens universitet och högskolor konkurrerar på en global marknad. Samtidigt rekryterar de flesta lärosäten huvudsakligen studenter nationellt och regionalt för utbildning mot nationella och regionala arbetsmarknader: I detta sammanhang spelar landets högskolor särskilt viktiga roller för regional och lokal utveckling. Dessa kommer vid sessionen att belysas genom en paneldiskussion mellan ett antal högskolerektorer från södra Sverige.

Moderator:
Lars Engwall, Uppsala universitet

Medverkande:
Björn Brorström, Högskolan Borås
Anders Hederstierna, Blekinge Tekniska Högskola
Stephen Hwang, Högskolan i Halmstad
Kerstin Tham, Malmö högskola

Senast uppdaterad av Camilla Lekebjer