Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya metoder att jaga cancerceller

”Vi utvecklar en metod som hittar de allra dödligaste cancercellerna.” - Anette Gjörloff Wingren, professor i immunologi.

Anette Gjörloff Wingren

Tillsammans med Börje Sellergren, professor i biomedicinsk teknologi, arbetar Anette Gjörloff Wingren med att utveckla en metod som kan hitta var cancerceller finns i kroppen, vilket kan leda till tidigare diagnos.

‒ Mina kollegor har tagit fram nanopartiklar som specifikt känner igen sialinsyra, som finns på glykaner. Glykaner är ett kolhydratfragment som finns på alla cellytor, och särskilt mycket på aggressiva cancerceller. Vi har genom studier i laboratoriet kunnat visa att de här partiklarna binder till cancerceller. Nu har vi dessutom preliminära resultat på bröstcancer-cellinjer som visar att ju mer aggressiva cancercellerna är, desto mer verkar våra partiklar binda.

Till skillnad från dagens cellgifter, som ospecifikt slår mot alla delande celler, kan den nya metoden innebära att enbart cancerceller påverkas. Målet är att den uppsökande nanopartikeln så småningom ska kunna ha en eliminerande funktion.

‒ Vi har även tittat på celler som är bra på att ta upp främmande partiklar i kroppen. Möjligheten finns då att kombinera de här två partiklarna: först binder de in till cancerceller och sedan frigörs ett gift som tar död på den. Men det är steg två i vår forskning.

Läs mer om cancerforskningen på Malmö universitet

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist