Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Syfte och policy

Studenternas galleri logga

Studenternas galleri är ett samarbete mellan studentkåren och Malmö universitetsbibliotek. På "Gallerigatan" i Orkanenbiblioteket erbjuds konstutövande studenter att ställa ut verk under terminstid. Galleriet är ett kreativt inslag i utbildningsmiljön, ett avbrott för eftertanke och en plats för dialog och samtidsdokumentation. Här kan man stanna upp och reflektera, inspireras, roas eller förargas. 

Alla studenter registrerade vid Malmö universitet är välkomna att ansöka om att få ställa ut. Personal bjuds in att medverka vid en utställning per år.

  1. Verken ska vara prov på studentens privata konstnärliga verksamhet. Examensarbeten och kursalster är inte aktuella inom ramen för Studenternas galleri.
  2. En arbetsgrupp bestående av personal från biblioteket och representanter från studentkåren väljer ut vilka verk som ska ställas ut. Arbetsgruppen förbehåller sig rätten att göra ett urval ur de enskilda ansökningar som kommit in.
  3. Studenter som ska ställa ut skriver ett avtal med arbetsgruppen för Studenternas galleri och ansvarar för upphängning och nedtagning av sina egna verk.
  4. Varje utställning hänger en termin.

Galleriets verksamhet ska dokumenteras och denna dokumentation finns tillgänglig på bibliotekets hemsida. I detta virtuella Studenternas galleri finns det information om den aktuella utställningen men också material från tidigare utställningar.

Eventuella åsikter, budskap eller ställningstaganden som kan uttolkas i de utställda verken delas inte nödvändigtvis av Malmö universitet.

Senast uppdaterad av Maria Brandström