Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Gröna vågor och röda stugor

utställning_gröna_vågor_röda_stugor_bild_vt_19Landsbygdsidyllen – pastoralen – är en litterär genre som sedan antiken använts för att utöva kritik mot ’staden’ och ’samhället’ genom att gestalta utopier av ’det goda livet’ på landet. Men från att tidigare varit en aktad höglitterär genre förflyttar sig idyllen under 1900-talet till i huvudsak andra litterära kretslopp och till andra medieformer. Den finns under 1930-talet i tidningsföljetongen och under 1970-talets gröna våg i proggmusiken. Idag växer den fram i bloggar med stora följarskaror.


I 1900-talets litteratur och populärkultur utgör landsbygdsidyllen ofta en motberättelse till urbanisering och industrialisering. Utställningen visar några strömningar i svensk litteratur- och kulturhistoria som är betydelsefulla ur ett urbanitetskritiskt, landsbygdsutopiskt och miljöhistoriskt perspektiv: Nyromantiken runt sekelskiftet 1900, primitivismen under 1930-talet, 1950-talets landsbygdsnostalgi och 1970-talets gröna våg. I vår samtid finns strömningar som vänder sig mot ”den urbana normen” och förordar enklare och stillsammare liv på landet. 

Alla dessa strömningar kan beskrivas som reaktiva och i viss mån radikala och subversiva; skribenterna reagerar mot den ökande urbaniseringen och vill medverka till att skapa nya levnadssätt. Landsbygdsidyllen ingår i en pågående och samtidsrelevant diskurs. Vi ser idag ett allt större intresse för den problematik som rör förhållandet mellan stad och landsbygd. Landsbygdsidyllen omfattar en rad frågor om vårt förhållande till moderniteten och samhällets organisering, som fått förnyad aktualitet genom den globala klimat- och miljökrisen. Genren kan ses som en plattform för den reflexivitet som finns inbyggd i moderniteten. Den moderna människan vänder sig alltid om och betraktar det hon skapat: Hur fungerar det? Vad kan förändras?

Ann-Sofie Ljung Svensson, lektor i litteraturvetenskap på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Senast uppdaterad av Lotti Dorthé