Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förnuft eller känsla? Fakta, forskning och föreställningar

2förnuft_känsla_affisch_gul_utsnittForskarnas galleri #4

Forskning är en komplex process som ifrågasätter, undersöker och utvecklar nya aspekter av världen. På så sätt rör sig forskningsfälten hela tiden framåt. Forskningens rön och resultat sprids sedan på många sätt, till exempel genom vetenskaplig publicering, samverkan, forskarnätverk eller genom utställningar. 
I denna utställning presenterar biblioteket forskning från Malmö universitets fem fakulteter. 

När forskning når en bred publik är den förenklad och ofta tagen ur sin kontext. Det gör att forskningresultat i den snabba nyhetsrapporteringen lätt misstolkas eller missuppfattas. Enskilda forskningsresultat är en del av ett större sammanhang och fungerar därför sällan som nyhetsrubriker. Utställningen belyser vikten av att granska all information kritiskt och uppmanar dig som besökare att fundera på om du tar till dig nyheter med förnuft eller känsla. 

Deltagande forskare:

  • Silvia Galli, doktor i odontologi, Odontologiska fakulteten
  • Björn Johnson, professor i socialt arbete och filosofie doktor i statsvetenskap, Fakulteten för hälsa och samhälle
  • Per Jönsson, professor i tillämpad matematik och docent i fysik, Fakulteten för teknik och samhälle
  • Ane Kirkegaard, filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning, Fakulteten för kultur och samhälle
  • Mats Lundström, filosofie doktor i pedagogik och lektor i naturvetenskapernas didaktik, Fakulteten för lärande och samhälle

Medverkar i utställningen gör även Johan Farkas, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Fakulteten för kultur och samhälle.

Utställningen hänger på Orkanenbiblioteket 26 april - 26 oktober 2018

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson