Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

6 om sex

Sexologi och sexualitetsstudier på Malmö högskola

6_om_sexutstallning

 

I utställningen berättar sex forskare om sin forskning 

Utställningen gör nedslag i den svenska sexualitetshistorien och belyser t.ex. "Den svenska synden" och "Mölle by the sea".

6_om_sex_luckorI tittskåpet finns kuriosa om sex.

Besökarna hade också möjlighet att ställa frågor till forskarna i utställningen. Frågor och svar projicerades på väggen.

Relevant litteratur om sex- och sexualitetsstudier och en samling med erotisk litteratur presenteras också.

Litteraturlista
med erotisk litteratur från utställningen


- En vanlig missuppfattning är att sexualitet handlar om vad människor gör i sängkammaren, och att sexologi skulle handla om att kartlägga och kontrollera människors mest privata och intima relationer. Inom sexualitetsstudier kan det däremot synliggöras hur exempelvis politiska beslut och lagstiftning kan påverka, reglera och styra individens sexualitet. Det privata är verkligen politiskt!

Ofta har vi lättare för att se hur sexualiteten är kontrollerad i andra samhällen där traditionella och religiösa regleringar kanske mer inverkar på den enskildes sexualitet, men blir blinda för vad som sker i det svenska samhället. Att fritt få uttrycka sin sexualitet kan betraktas som en del av de mänskliga rättigheterna och därför blir de sexuella rättigheterna starkt förknippade med den sexuella hälsan.  

ouis_pernilla_litenJag tror att vi kommer att se en radikal forskning framöver som ännu mer ifrågasätter förgivettagna normer såsom heteronormativitet, tvåsamhetsnormen, binära könsnormer, normer kring familj och föräldraskap. Exempelvis kan vi se att kärleksideologin ifrågasätts mer och mer, en ideologi som starkt kopplar ihop kärlek och sexualitet. Hur ska detta fenomen förstås? Samhället förändras fort, och det är viktigt för forskarna att studera denna utveckling på sexualitetens område.
Pernilla Ouis, vik. föreståndare för Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS)

Läs mer om utställningen i Nyhetsbrevet

Läs mer om forskningen på Tema: sexuell hälsa Senast uppdaterad av Maria Brandström