Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Christina Lindh

Christina Lindh är professor i Odontologi och övertandläkare.

Christina är specialiserad inom oral och maxillofacial röntgen.

 

Orange prick Orange prick
Facklitteratur

 

bokstafett_christina_oral_radiology_2

White and Pharaoh Oral Radiology Principles and Interpretation

K-Å Omnell: Röntgenteknik

Ovanstående två böcker har betytt väldigt mycket för mitt arbete som röntgentandläkare och har genom alla år utgjort en bas för mitt kunskapssökande inom röntgendiagnostiken.

Peter Gärdenfors: Lusten att förstå: om lärande på människans villkor

Inte bara en fackbok utan lika mycket en spännande bok om nyfikenhet och lusten att lära. Gärdenfors bok fokuserar på vad lärande är, hur förståelse skapas och vilka processer som spelar roll. Alla människor föds med en naturlig lust att lära och med nyfikenhet. Fantastiskt vore om detta kan kvarstå genom livet och om man i undervisande organisationer kan stimulera nyfikenhet och informellt lärande.  Boken är en inspirationskälla för alla lärare på skolan som intresserar sig för kunskap och lärande.

Orange prick Orange prick
Barnböcker

Bland den mängden barnböcker jag läst genom åren framstår dessa två på ett särskilt.

Astrid Lindgrens: Allra käraste syster

...som handlar om den hemliga kompisen som många barn drömmer om, för vilken allt kan berättas och som förstår allt och som inte berättar vidare.


 

Jan Lööf: Sagan om det röda äpplet

...utmärker sig framförallt genom de fantastiska bilderna, ett signum för Jan Lööf, och för möjligheten för att litet barn att följa ett spännande skeende genom historien om det röda äpplet. Enkelt och genialt.

Orange prick Orange prick
Böcker om starka kvinnor och män

Nina Björk: Under det rosa täcket

Alla i min generation har väl läst Nina Björk och man kan bara rekommendera dagens yngre kvinnor att läsa den. Det är förmodligen den debattbok som betytt mest för 90-talets feministiska våg och boken blev för mig en inspirationskälla och framförallt ett stöd för att förklara för mig helt obegripliga skeenden. Den är också intressant i skenet av Belinda Olssons TV-serie om ”Fittstim– Min kamp”

Nelson Mandela: Den långa vägen till frihet

Den långa vägen till frihet är en gripande berättelse om storslaget liv men en också en berättelse om grymhet, överlevnad och seger. En berättelse om kampen för demokratiska rättigheter och människovärde.

Henrik Berggren: Underbara dagar framför oss

Olof Palme präglade mycket av min ungdomstid och han lämnade få oberörd.  Boken ger en återblick på de politiska yttringar som var rådande under70- 80-talet i Sverige men skildrar även Palmes internationella engagemang.  Att läsa denna bok var verkligen som att resa bakåt i tiden och åter uppleva det politiska debattklimatet som var rådande där alla hade en synpunkt på Palme och den politik han förespråkade. För eller emot, men alla tycket något, han lämnade ingen oberörd.

Yvonne Hirdman: Den röda grevinnan : en europeisk historia

Yvonne Hirdman skildrar sin mammas ovanliga och fascinerande liv.  Med hjälp av dagböcker, brev, skilsmässohandlingar samtida romaner mm, mm, bygger hon ett porträtt över en kvinnas liv men också över Europa från tiden innan 1:a världskriget. Och ingenting visste hon egentligen om sin mammas liv innan hon började efterforskningarna, vilket också är fascinerande och stämmer till eftertanke.


 

Hedvig Hedqvist: Kärlek och kärnfysik

Kärlek och kärnfysik är berättelsen om upptäckten av nukleär fission, men framför allt om relationen mellan två fysiker. I sina hemländer hade österrikiska Lise Meitner och svenska Eva von Bahr (liksom andra kvinnor) inte rätt att forska vid universiteten. De möttes därför i Berlin, i en elitistisk och mansdominerad värld, och utvecklade en vänskaplig kärlek som komplicerades av det första världskriget, fick politiska dimensioner i Tredje riket och skulle komma att bli livsavgörande när andra världskriget väl bröt ut.

Orange prick Orange prick
Böcker om relationer mellan människor

Per Anders Fogelström: Min stad-sviten

Denna svit läste jag tidigt 70-tal och det blev en fantastisk läsupplevelse där man följer Henning Nilsson och hans barn och släkt från 1860-talet 100 år framåt i tiden. Det är en fantastiskt intressant skildring av livet bland arbetare på Söder i Stockholm i slutet av 1800-talet och det klassamhälle som rådde.

frihet

Jonathan Franzén: Frihet

Romanen Frihet följer ett flertal medlemmar av familjen Berglund och deras nära vänner och kärlekspartners. Jonathan Franzen följer dessa relationer under de senaste årtiondena och avslutar nära dagen då Obamas administration tar vid.  Detta är ett ömsint och humoristiskt porträtt av en amerikansk medelklassfamilj där föräldrarna kämpar för en bättre värld och där barnen väljer helt andra vägar. Och alla de spänningar och konflikter som kan uppstå i en familj men med ett mycket försonande slut.

Joyce Carol Oates: Det var vi som var Mulvaneys

Den första boken jag läste av Joyce Carol Oates som handlar om familjen Mulvaney, en stor och härlig familj med en stor framtidstro. Barnen i familjen framstår som ovanligt lyckosamma och allt tycks till att börja med gå väl för familjen.  Men under de tjugofem år som den här romanen spänner över glider Mulvaneys till en början nästan omärkligt ner från sin priviiegierade ställning och förvandlas till en skara förlorare. Var och en av familjemedlemmarna får utstå någon sorts fysisk eller psykisk exil. Men som så ofta i Oates böcker finns ett hoppfullt slut och familjen i denna bok finner en väg att återförenas, försonas och knyta an till varandra igen.

Marlene van Niekerk: Agaat

En av de senaste böcker jag läst och som är en helt fascinerande historia om Sydafrika innan och efter apartheid. Det mest fascinerande r att hela historien utspelar sig i huvudet på en förlamad kvinna som bara kan kommunicera genom blinkningar. Den vita lantbrukarhustrun Milla de Wet ligger förlamad och är helt utlämnad till Agaat, som ägnar henne en noggrann men ilsken omsorg. Agaat är svart och har levt med familjen i hela sitt liv. Hon räddades undan ett fasansfullt öde när hon som femåring, vanskött och med ett lätt handikapp, togs in i familjen och nästan blev som en dotter. När den ende sonen föds blir hon hans barnflicka och förtrogna, medan relationen till Milla blir alltmer komplicerad. Förhållandet mellan de båda kvinnorna, präglat av makt och vanmakt, står i centrum för Millas dagböcker. Och i dem finns nyckeln till den oerhörda laddning som råder mellan de två kvinnorna.

"Böcker som Agaat", skrev New York Times, "är skälet till att människor läser romaner och att författare skriver dem."

Orange prick Orange prick
Böcker om utsatthet

Comedia infantil

Henning Mankell: Commedia Infantil

Henning Mankell förknippas mest med Wallander och kriminalromaner.  Han har skrivit flera andra mycket engagerade skildringar av utsatta människors öde framförallt i Afrika där Moçambique varit hans andra hemland. I Commedia Infantil skildras en historia om ett gatubarn som blivit skottskadat och som under de 10 sista nätterna av sitt liv berättar en hemsk och vacker historia. Mankell har gett gatubarnen ett ansikte och gjort dem till människor.

Boktjuven

Markus Zusak: Boktjuven

Huvudpersonen i den här boken är Döden och det är en av de mest gripande böcker jag läst. Handlingen utspelas med början i Tyskland 1939 och Döden har aldrig haft mer ett göra. Det är också Döden som vill att läsaren ska lyssna till en ung flickas liv och hur hon efter det att hon plockat upp en bok på marken bredvid sin brors grav, inleder en kärleksaffär med ord och böcker.

bokstafett_christina_till-sverige
 

Till Sverige – asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser.

En skrift som är framtagen inom kampanjen Barnets bästa främst, en kampanj som drivits av människor som i arbete eller engagemang i ideella föreningar kommit i kontakt med barn som berörs av Dublinförordningen. Boken är unik eftersom den innehåller flyktingbarns egna berättelser. Dessa barn finns idag här ibland oss och många gånger riktigt nära. Det är min förhoppning att många läser denna eftersom det är skakande skildringar av vad barn tvingas gå igenom men också för att få kraft och argument att motverka stereotypa vanföreställningar om människor från andra länder och kulturer.

Orange prick Orange prick
Poesi

Kristina Lugn: Hej då, ha det så bra!

Jag har inte läst mycket poesi men fascineras av Kristina Lugn, särskilt under senare år då hon framträtt mer öppet och också uttryckt känslor och tankar på ett för mig mer förståeligt sätt. Den här diktsamlingen innehåller flera fantastiska dikter där framförallt dikten som börjar: ”Du ska få ett panoramafönster i barnbidrag.” appellerar till mig som förälder med de tillkortakommanden jag känt och önskningar för mina barns räkning jag haft.

Senast uppdaterad av Maria Brandström