Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vetenskapliga texter

Vad är en vetenskaplig text?

En vetenskaplig text är skriven av forskare i syfte att presentera forskning. En forskare publicerar sin text för att beskriva sitt forskningsresultat eller för att sammanfatta andras forskning. Den vetenskapliga texten syftar alltså till att presentera och sprida forskningsresultat.

Målgruppen för texten är ofta andra forskare och ämneskunniga inom området. Hur man sprider sitt forskningsresultat ser olika ut beroende på ämne. Inom naturvetenskapliga, medicinska och tekniska områden publicerar sig forskare främst i vetenskapliga tidskrifter medan det för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora är lika vanligt att publicera sina resultat i böcker.

 

Olika typer av vetenskapliga texter

Här presenterar vi några av de vanligaste sätten att publicera sig på. Gemensamt för dessa är att den vetenskapliga kvaliteten har granskats före publicering.

Vetenskapliga texter

Avhandlingar – En doktorsavhandling skrivs av forskarstuderande (doktorander) för att avlägga doktorsexamen. I avhandlingen presenterar författaren sin egen forskning, men tar också upp tidigare forskning inom ämnet.

Vetenskapliga artiklar och tidskrifter – I en vetenskaplig artikel skriver och presenterar en eller flera forskare sin forskning. En vetenskaplig artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det innebär bland annat att artiklarna är granskade av andra forskare. Sådan granskning brukar kallas peer review eller referee-granskning. Målgruppen för vetenskapliga tidskrifter är andra forskare. Tidskrifterna utgör en kanal för forskare att sprida sin forskning och se vad andra kollegor forskar kring.

En vetenskaplig artikel innehåller oftast (men inte alltid) de här delarna:

  • Abstract
  • Introduktion
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion
  • Referenser

Forskningsrapporter – En forskare kan också publicera sina forskningsresultat i en forskningsrapport. En forskningsrapport ges oftast ut av lärosätet som forskaren hör till, eller ibland av en myndighet eller ett institut.

Texter från konferenser/konferenspublikationer – På konferenser kan forskare presentera sin forskning för forskarkollegor. Ibland publiceras bidrag från konferensen. På engelska kallas detta för conference proceedings, på svenska heter det oftast konferenstryck eller konferenshandlingar.

Böcker eller bokkapitel – Forskare kan publicera sin forskning i en bok (monografi) eller i enstaka kapitel i ett samlingsverk (antologi).

Var söker jag vetenskapliga texter?

Bibliotekets webbplats är en bra utgångspunkt om du söker efter vetenskapligt material. Här kan du välja att söka på olika sätt och i olika databaser. Vilka databaser du ska söka i beror på ditt ämne. Här kommer några allmänna tips på var du hittar vetenskapliga texter.

Libsearch

I Libsearch, som är en söktjänst som innehåller nästan allt material som finns tillgängligt vid Malmö universitetsbibliotek, söker du både bland bibliotekets fysiska och elektroniska material. Du kan här begränsa din sökning till "Peer review och vetenskapligt material". Du kan också avgränsa din träffmängd genom att välja "Akademiska tidskrifter" eller "Avhandlingar/uppsatser" under Source Type.

Google Scholar

I Google Scholar söker du efter vetenskapligt material så som vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker och bokkapitel och rapporter från alla forskningsområden. Du söker även bland uppsatser från svenska universitet och högskolor. Observera att en sökning i Google Scholar inte är heltäckande. Sökmotorn hämtar inte information från alla bibliotekets databaser, även om många täcks in.

Anpassa Google Scholar så att länken till fulltexten visas om biblioteket har artikeln: Google Scholar > Inställningar > Bibliotekslänkar > Sök fram MAU > bocka för Malm University - Fulltext@MAU och spara ditt val.

LIBRIS

I LIBRIS kan du hitta uppgifter om vad som finns på alla svenska universitets- och högskolebibliotek, samt de stora folkbiblioteken (t.ex. Malmö stadsbibliotek). Avgränsa din sökning genom att välja avhandlingar under Materialtyp.

Swepub

Här hittar du vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m. I Swepub finns också populärvetenskapliga texter, recensioner och annat material så allt är inte vetenskapligt.

Artikeldatabaser

I bibliotekets artikeldatabaser söker du efter vetenskapligt material. Vissa databaser innehåller uteslutande vetenskapligt material, medan andra är bredare. Är du osäker avgränsa dig till Peer Reviewed eller Scholarly Journals (ofta finns det en ruta att bocka i). Vilken databas du ska söka i beror på din ämnesinriktning. Tips på databaser för universitetets olika utbildningar hittar du i bibliotekets Sökguider. I Databaser A-Ö hittar du alla databaser biblioteket prenumererar på.

Senast uppdaterad av Linda Trygg