Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

PubMed

Ämne

PubMed innehåller referenser till artiklar inom biomedicin. PubMed täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena. PubMed innehåller mer än 4,600 biomedicinska tidskrifter från USA och ett 70-tal andra länder.

Tidsomfång

Från 1948 och framåt

Språk

PubMed innehåller referenser till artiklar på flera olika språk. Den största delen är på engelska.

Inloggning

PubMed kräver ingen inloggning. Men med inloggning via bibliotekswebben får man tillgång till våra vidarsökningstjänster till fulltexter m.m.

Tips

Biblioteket Hälsa och samhälles egna PubMed handledning (pdf-fil)

Andra sökmöjligheter i PubMeds databaser

Då PubMed är en öppen tjänst så har det skapats flera söktjänster som är inriktade på samma databas som den vanliga PubMed söker i. Dessa andra söktjänster tillför annat som kan vara av intresse. Det kan vara bättre sorteringsfunktioner eller annat.

Några exempel på bra PubMed-söktjänster:

HubMed *****

Klustringsfunktioner, taggning av artiklar.
Citation Finder, tolka en litteraturlista och få fram de enskilda referenserna som sökträffar!
http://www.hubmed.org/

Arrowsmith **

Verktyg för att ta fram likheter mellan två sökningar i Medline.
http://arrowsmith.psych.uic.edu/arrowsmith_uic/

ReleMed *

En söktjänst som säger sig få mer relevanta svar än vanliga PubMedsökningar.
http://www.relemed.com/

Artikel om andra sökingångar till PubMed

En artikel som bidragit med flertalet av ovanstående sökingångar i PubMed. Fler söktjänster mot medicinsk litteratur finns i artikeln.

Giglia, E. (2007). Beyond PubMed. Other free-access biomedical databases. [Digital version]. Europa Medicophysica, vol. 43 nr. 4 s. 563-569 tillgänglig: http://eprints.rclis.org/14965/  [20081203]

Länk till databasen

PubMed

Senast uppdaterad av Linda Karlsson