Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barns villkor ut ur ett globalt perspektiv

Uppslagsverk

World Education Encyclopedia- I detta uppslagsverk hittar du information om utbildningssystem i olika länder.

Landguiden- I Landguiden finns kortfattad information om varje lands geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi och sociala förhållanden. Du kan även jämföra länder statistiskt och få svaren i tabeller och diagram.

Nationalencyklopedin- Här kan du också hitta information om olika länder.                                                        

Organisationer och myndigheter

Svenska Unescorådet- Sveriges nationalkommission för Unesco. Här kan du läsa om Unescos arbete inom utbildning samt ta del av rapporter, statistik m.m.

Unesco Institute for Statistics - Unescos institut för statistik (UIS) sammanställer och publicerar global statistik om utbildning. På UIS hemsida finns tillgång till rapporter och tabeller över utbildningsstatistik från hela världen. 

Unicef- Unicef bedriver kontinuerligt forskningsarbete runt om i världen och kommer varje år ut med flera rapporter om barnens situation jorden runt. Här på Unicefs svenska sida hittar du ett urval av dem samt utvalda publikationer och handböcker.

Unicef- Unicefs officiella internationella webbplats.

World Health Organization- Världshälsoorganisationens webbplats, här hittar du bland annat hälsorelaterad statistik för olika länder.

Skolverket- På skolverkets webbplats kan du hitta beskrivning av aktuella studier med internationell inriktning, information om studier som pågår och resultat från avslutade.

OECD Directorate for Education and Skills- Här kan du hitta rapporter och statistik från OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development.

Gapminder - En svensk stiftelse vars målsättning är att bidra till en god global utveckling, genom att göra statistik om sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

Senast uppdaterad av Linda Karlsson