Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tre tips för en bättre sökning

Kaffe, äpple och mobilNär du ska söka i bibliotekets databaser eller på internet funkar det oftast okej att skriva in de ord som du snabbt kommer att tänka på. Men ibland, om du t.ex. ska skriva uppsats eller något större arbete, kan du behöva lägga lite mer tid och kraft på sin sökning. Här är några tips på hur du kan göra:

1. Tänk igenom dina sökord

Utgå ifrån din frågeställning/uppsatsämne och identifiera nyckelord. Fundera därefter på synonymer och relaterade ord och översätt dem gärna till engelska. Använd sedan dessa i din sökning. Som en hjälp i ditt arbete med att identifiera sökord, kan du använda dig av bibliotekets arbetsblad för sökord. 

2. Hittar du för mycket?

 • Sök med flera sökord och kombinera dina sökord med AND/OCH om du vill ha färre träffar. I de flesta databaser blir det automatiskt ett AND/OCH mellan sökorden när du skriver dem efter varandra.
  Ex. könsroller arbetsliv
 • Använd citationstecken (””) runt dina sökord om du söker på ett namn eller en fras, då slipper du träffar där orden inte står tillsammans. 
  Ex. ”Anthony Giddens” eller ”sustainable development”
 • Begränsa sökningen till de senaste åren.
 • Avgränsa till enbart vetenskapliga texter (kallas ofta peer-reviewed eller scholarly).

3. Hittar du för lite?

 • Sätt en stjärna * i slutet på ett ord så söker du på olika varianter av ordet (Trunkering). T.ex. får du på sökningen genus* träffar på genusskillnader, genusperspektiv, genuspedagogik etc.  
 • Ibland kan det vara en bra idé att vidga sin sökning med OR/ELLER, det ger träffar både när båda två orden finns med och när bara det ena finns.
  Ex. genus OR kön
Senast uppdaterad av Maria Brandström