Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tidskriftsartiklar

Artiklar

Libsearch

I Libsearch söker du samtidigt i nästan allt som finns i bibliotekets databaser. Sök på ditt ämne och avgränsa sökningen efter hand i vänsterkanten till t ex vetenskapliga tidskrifter eller ämne. Bocka ur Online access och bibliotekets böcker om du vill bredda din sökning till artiklar som biblioteket inte har tillgång till men kan beställa. Läs mer om Libsearch.

Google Scholar

Ett alternativ till Libsearch där du hittar artiklar från vetenskapliga tidskrifter och andra webbplatser med forskningspublikationer. Du kan anpassa Google Scholar så att länken till fulltext@MAH visas om biblioteket har artikeln: Google Scholar > Inställningar > Bibliotekslänkar > Sök fram Mau > välj Malmö University - Fulltext Mau och spara ditt val.

SwePub

Här hittar du vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, avhandlingar och populärvetenskapliga texter som skrivits av forskare på svenska högskolor och universitet. Ett bra ställe att starta på om du vill söka i en mindre mängd texter, och kanske ur ett svenskt perspektiv. 

Databaser i ditt ämne

Libsearch och Google Scholar innehåller mycket, men kanske finns det en annan databas som bättre passar ditt ämne? Tips på databaser för universitetets olika utbildningar hittar du i bibliotekets Sökguider. I Databaser A-Ö hittar du alla databaser biblioteket prenumererar på.

Dagstidningar

Artiklar från svenska dagstidningar hittar du i Retriever Mediearkivet. Arkivet uppdateras dagligen. För att få bättre resultat när du söker i Retriever Mediearkivet kan du välja att bara söka i vissa tidningar och tidskrifter under Visa källor

I Access World News Research Collection kan du söka efter artiklar från utländska dagstidningar.

Artikelsök

Artikelsök söker du artiklar från svenska tidningar och tidskrifter. Många av artiklarna hittar du direkt i Artikelsök, annars får du söka vidare efter dem i t ex Libsearch, Retriever Mediearkivet eller Tidskrifter A-Ö. Innehållet är granskat och utvalt av Artikelsöks redaktion.

Senast uppdaterad av Linda Karlsson