Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Skrivgrupper för studenter

SKRIVGRUPPER FÖR STUDENTER riktar sig till studenter som skriver examensarbete eller kandidatuppsats (15 hp), oavsett ämnesinriktning. Grupperna bildas av studenterna själva. Gruppen träffas sen kontinuerligt under uppsatsskrivandets gång. Träffarna är ett komplement till ordinarie kursverksamhet och ersätter inte schemalagda seminarier eller handledningar. Vid träffarna kan studenterna motivera, inspirera, uppmuntra och stödja varandra i skrivprocessen. Skrivgrupperna startas upp och stöttas av personal från Studenthälsan och Malmö universitetsbibliotek, men gruppträffarna organiseras och sköts av gruppen själv.

Syfte och mål:

  • Minska isolering för studenter under uppsatsprocessen.
  • Minska/avhjälpa skrivkramp, ge uppmuntran till att våga skriva.
  • Studenterna ska finna trygghet i varandra, få hjälp i skrivprocessen, hjälp till motivation och komma vidare i uppsatsskrivande. 
  • Ge inspiration till varandra. 
  • kaffeSkrivgruppen är tänkt som ett komplement till ordinarie handledning, inte en ersättning! Det är ingen vetenskaplig stödgrupp, inriktningen ligger på den känslomässiga processen.

Målgrupp

Skrivgrupperna vänder sig till studenter som skriver examensarbete eller kandidatuppsats. Det är viktigt att studenterna har ungefär samma tidsram för att gruppdeltagarna på bästa sätt ska kunna motivera varandra. Ett gemensamt ämne är inget krav, fokus ska inte ligga på det vetenskapliga eller ämnesinnehåll, utan på skrivprocessen.    

Senast uppdaterad av Pernilla Fröjdh