Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Skriva referenser

Skriva referenser

När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet.

Det finns många olika regler för hur du kan göra det. På denna sida ger vi lite mer allmänna tips – så kolla också vad som gäller för just din kurs och program.

Kopiera referenser 

LIBRIS kan du snabbt skapa en referens i någon av de vanligaste stilarna. Sök upp boken i Libris och välj Skapa referens.

Libsearch klickar du på bok/artikel-titeln, från Detailed record finns länken Cite till höger på sidan. Där kan du välja stil och kopiera referensen.
För vissa referenser i Libsearch (Databas: SwePub och Malmö University Library Catalogue) kommer författarnas namn inte med eller skrivs fel när man skapar referens via Cite. Kolla om referensen verkar rimlig.

I Google Scholar klickar du på länken Citera i träfflistan, och kan sen kopiera referensen.

Liknade funktioner finns i de flesta databaser, kolla efter länkar som exportera eller citera.

Referensstilar

På Malmö universitet används bland annat varianter av de här stilarna:

I boken Svenska skrivregler kan du läsa mer om hur du refererar och citerar. På hyllan 808.06 hittar du fler böcker om akademiskt skrivande. För Hälsa och samhälle finns dessa skrivanvisningar.

Referenshanteringsprogram

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så du kan infoga referenserna i din text.

Kom igång med referenshanteringsprogram med hjälp av vår guide

Senast uppdaterad av Jenny Magnusson