Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Referenshanteringsprogram

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så att du kan infoga referenserna i din text.

Refworks

Refworks är ett referenshanteringsprogram med vilket du kan samla och organisera dina referenser och automatiskt infoga källhänvisningar och skapa referenslistor. Biblioteket har licens på Refworks, så du som är personal eller student på Malmö universitet har tillgång till programmet. Biblioteket ger också support vid frågor och problem.

Mer information om Refworks hittar du i vår guide

Boka support för referenshanteringsprogram

Andra referenshanteringsprogram

Det finns också andra referenshanteringsprogram du kan använda, t ex Mendeley och Endnote. Biblioteket har inte licens för dessa program, men du är välkommen att ställa frågor och vi hjälper till i den mån vi kan.

Senast uppdaterad av Linda Trygg