Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Boka support för referenshanteringsprogram

Namn:
E-post:
Telefon:
Beskriv vad du vill ha hjälp med:
Jag använder:


Jag är:


Föreslå tid - vilka tider/veckodagar fungerar bra för dig? Observera att de föreslagna tiderna måste vara minst 3 dagar från dagens datum:
Jag har möjlighet att ses på följande bibliotek: Hantering av personuppgifter Genom din bokning kommer Malmö universitet att samla in några personuppgifter för att kunna behandla din anmälan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att tilldela dig ett
 handledningstillfälle med en av våra bibliotekarier. Uppgifterna kommer att sparas under hanteringen och raderas direkt efteråt. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att
 kontakta lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Dataskyddsmyndigheten.
 

Senast uppdaterad av Karin Sedvall