Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fastighetsvetenskap

Här hittar du som läser Fastighetsföretagande/-förmedling/-vetenskap tips på databaser och webbsidor som kan vara användbara när du letar artiklar, böcker och annat material.

Tips på databaser

 • ABI/Inform Global: management, ekonomi, reklam, samhällsfrågor och politik ur en ekonomisk synvinkel. Möjligt att begränsa till peer review artiklar.
 • Academic Search Elite: tidskriftsartiklar inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap. Möjligt att begränsa till Scholarly (peer reviewed) Journals.
 • Emerald Journals. Innehåller tidskrifter inom främst företagsekonomi, organisation och ledarskap.
 • Karnov Juridik (se databaser A-Ö): avgöranden olika rättsliga instanser, förarbeten m.m.
 • Libris: sök böcker, rapporter på svenska bibliotek.
 • Retriever Business: företagsinfo, bokslut m.m.
 • Retriever Mediearkivet: svenska tidningsartiklar.
 • SwePub: publikationer av forskare vid svenska lärosäten. Möjligt att begränsa till refereegranskat (peer review).

Webbplatser

 • Boverket bl.a. samhällsplanering och byggande, analys av bostadsmarknaden under fliken ”Boende”.
 • Fastighetsmäklarinspektionen  - se Årsböckerna i pdf för tillsynsärenden t.ex. varnade mäklare.
 • Fastighetsägarna - branschorganisation för privata fastighetsägare.
 • Malmö stad - Stadsplanering, detaljplaner, planprogram.
 • SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.
 • SCB - Boende, byggande och bebyggelse bl. a. Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok.
 • Svensk Mäklarstatistik - baseras på SCB Statistiska Centralbyrån statistik.
 • Sveriges Byggindustrier - bransch och arbetsgivarorganisation.

Exempel på tidskrifter inom ämnet

 • The Journal of Real Estate Research se ABI/Inform Global
 • Journal of Real Estate Finance and Economics se ABI/Inform Global
 • Real Estate Economics se ABI/Inform Global
 • Nordic journal of surveying and real estate research (finns som tryckt tidskrift på Orkanenbiblioteket)
 • Journal of urban economics se Tidskrifter A-Ö
 • International journal of urban and regional research se Tidskrifter A-Ö
 • Regional science and urban economics se Tidskrifter A-Ö
 • Journal of urban planning and development se Tidskrifter A-Ö
 • Urban Studies se ABI/Inform Global
Senast uppdaterad av Maria Brandström