Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bokningsformulär för doktorand, forskare och lärare

Observera att de föreslagna tiderna måste vara minst 3 dagar från dagens datum. Under vissa perioder vill många boka sökhjälp så ge gärna förslag på flera tider.

Namn:
E-post:
Institution:
Plats:

 
Förslag på tider:
Beskriv ditt ämne och vad du behöver hjälp med:
Övrigt:
 Hantering av personuppgifter Genom din anmälan kommer Malmö universitet att samla in några personuppgifter för att kunna behandla din anmälan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att tilldela dig ett
 ett sökhjälpstillfälle med bibliotekarie. Uppgifterna kommer att sparas under hanteringen och raderas direkt efteråt. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta
 lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Dataskyddsmyndigheten.
 
  

Senast uppdaterad av Maria Brandström