Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lokalprojektet och ABW

Lokalprojektet på BIT (juni 2013-oktober 2014) tillkom ursprungligen för att IT-avdelningens lokaler på plan 1 i Orkanen behövde användas för annan verksamhet. Lokaler på plan 4 erbjöds som ersättning. Ytterligare en utgångspunkt var att Centrum för Akademiskt Lärarskap, AKL, skulle flytta till plan 5 och dela arbetslokaler med BIT.

Sedan tidigare fanns ett uttalat behov av fler mötesrum och projektrum. Det fanns också en vilja att öka samarbetet mellan biblioteket och IT-avdelningen och även med AKL samt en tro på att ett aktivitetsbaserat arbetssätt, utan personliga platser, skulle kunna öka möjligheterna till det.

 |||

Många utanför BIT är intresserade av att veta mer om övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser och om hur lokalerna nu ser ut och fungerar. 

  • Arbetsgruppens rapport: Vill du läsa mer om projektet och hur arbetet genomförts, om medgångar och motgångar, är du välkommen att beställa projektrapporten från Ewa Stenberg (projektledare för Lokalprojektet).

 |||

LÄSTIPS OM AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSER

Senast uppdaterad av Maria Brandström