Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö

Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö

Mot bakgrund av frågor som rör bibliotekets roll i vidgat deltagande och retention, startade Malmö högskolas bibliotek ett projekt för att få kunskap och idéer om hur bibliotekets studentbemötande och pedagogiska verksamhet kan utvecklas. Genom att lära mer om breddad rekrytering och nya studentgruppers väg in i, genom och ut ur högskolan, vill vi bidra till att skapa en mer inkluderande lärandemiljö i högskolan. Projektet pågick under 2010 och 2011.

För mer information, kontakta Lotta Wogensen

Studenter på Biblioteket Hälsa och samhälle

Senast uppdaterad av Maria Brandström