Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bibliotekets publikationer och presentationer

2018

Dorthé, Lotti & Olsson, Annsofie. Forskningskommunikation i biblioteket - rum, roller och relationer. REVY nr 4, årgang 41, Okt.-Dec. 2018.

Kjellberg, Sara, Presentation: Digitaliseringens betydelse för högre utbildning - bibliotekens och bibliotekariernas roll
Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll, 15-16/11, Stockholm, KTH.

Olsson, Annsofie & Wogensen, Lotta: Vår nya yrkesroll som kuratorer
Konferens: Meröppet- mer än bara öppet, Malmö 9 november

Dorthé, Lotti, Kjellberg, Sara, Olsson, Annsofie & Wogensen, Lotta. Paper: "Forskarnas galleri – forskningskommunikation i det trovärdiga rummet" 
Konferens: Mötesplats Profession - Forskning 22-23 oktober, Växjö

Wogensen, Lotta: Forskarnas galleri – att kommunicera forskning i biblioteksrummet
Dewey-dagen, Malmö stadsbibliotek 18 oktober

Kjellberg, Sara Recension av Biblioteksdidaktik i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

Kjellberg, Sara, Wogensen, Lotta, Olsson, Annsofie & Dorthé, Lotti. Poster: The University Library as the Credible Place for Research Communication and Information Literacy
Konferens: Liber 4-6 juli, Lille, Frankrike. 

Lotta Hertzberg, ConsortiaManager & utveckling av ERM för enskilda bibliotek
LOA-dagen, Stockholm 1 juni

 

2017

Trygg, Linda. Presentation: ”Full text only låter farligt, som en återvändsgränd” – användarundersökning av EDS på Malmö högskolas bibliotek

EDS Nordic User Groups temadag "Användaren i fokus", 8 november 2017, Norrköping

Bergenäs, Lisa. Presentation: Diskquiz - ett enkelt sätt att lära och prata om rutiner i infodisken
Zaar, Jessica. Presentation: Studenternas galleri
Kjellberg, Sara. Presentation: Forskarnas galleri
Stenberg, Ewa. Presentation: Kompetensfredagar - utveckling tillsammans
Konferens: ChALS 2017 - "Creativity at Work" 27 september, 2017, Göteborg

Hertzberg, Lotta. Poster: TERMS på MAH

Konferens: Förvärv i en föränderlig tid, 1 juni 2017, Stockholm.

Kjellberg, Sara & Fransson, Jonas. Presentation: Forskningsdata är en fråga för biblioteken - Vi reder ut begreppen. Konferens: Biblioteksdagarna 2017, Växjö.

Ericson, Kristina. Presentation: PhD student support at the Library - from generic courses to contextual learning

Konferens: Librarians’ Information Literacy Annual Conference, 10-12 April, Swansea, Wales.

Magnusson, Jenny, Zaar, Jessica & Tosting, Åsa. Poster: Improving information literacy instruction through reflection.
Konferens: Librarians’ Information Literacy Annual Conference, 10-12 April, Swansea, Wales.

Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tengstam, Ola, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine, Widmark, Jenny, Holmström, Tomas, & Höie, Hanna (2017). På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.Skrifter Från Malmö Högskolas Bibliotek, (8), 1-51.

Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tapia Lagunas, Pablo (2017). Vägen från policy till praktik: ett studiebesök i Edinburgh Universitetsbiblioteks forskningsdatauniversum. Revy: tidsskrift for Danmarks forskningsbiblioteksforening,1 (40).

 

2016

Ericson, Kristina och Vall, Martina. Bibliotekets doktorandstöd i ny form – från generisk kurs till kontextuellt lärande. Presentation av projektet och resultat/nuläge vid Malmö högskolas pedagogiska konferens 2016 1-2 december, Malmö.

Kjellberg, Sara och Fransson, Jonas Poster/open space: Är forskningsdata på väg att bli en del av infrastrukturen för forskningsinformation? Konferens: IFFIS, 7 november, Stockholm.

Karlsson, Linda Presentation: Bibliotekets doktorandstöd i ny form – från generisk kurs till kontextuellt lärande
Konferens: Mötesplats Profession - Forskning, 27-28 oktober, Borås.

Eriksson Lagerås, Karin Presentation: Om OA och informationsförsörjning. 
Konferens: SFIS Mellansverige Teknikdag 2016, 19 oktober, Norrköping.

Kjellberg, Sara Panel chair: Making research data possible: negotiating between disciplinary cultures, temporalities, data policies, professional interests and education and training.
Konferens: ASIS&T AM, 17-18 oktober, Köpenhamn

Fransson, Jonas och Tapia Lagunas, Pablo Poster: Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices 
Konferens: ASIS&T AM, 17-18 oktober, Köpenhamn

Tengstam, Ola Presentation: Making e-books more visible and accessible in Sierra and OPAC using create lists, Load tables and Marc Edit - And some reflections about PDA
Konferens: Nordic Innovative Users Group Meeting, 6-7 oktober, Falun

Kjellberg, Sara, Ericson, Kristina, Karlsson, Linda, Olsson, Carina, Tapia Lagunas, Pablo, Tornbjer, Eva och Vall, Martina (2016) Bibliotekets doktorandstöd i ny form – från generisk kurs till kontextuellt lärande.
Paper på Mötesplats Profession - Forskning, 27-28 oktober, Borås.

Stenberg, Ewa Workshop: Continuing Professional Development: Building Quality
Konferens: IFLA, 13-19 augusti Columbus Ohio, USA

Rasmussen, Helen och Zaar, Jessica. Rundabordssamtal: Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande
Konferens: NU2016, 15-17 juni, Malmö.

Kjellberg, Sara, Ericson, Kristina och Vall, Martina Rundabordssamtal: Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen: mötet mellan doktorander, forskarhandledare och annat forskarstöd. Konferens: NU2016, 15-17 juni, Malmö.

Wilhelmsson, Hanna, Rasmussen, Helen, Magnusson, Jenny, Zaar, Jessica och Vall, Martina Workshop: Låt studenterna bli mer delaktiga i din undervisning. Konferens: NU2016, 15-17 juni, Malmö.

Ericson Lagerås, Karin Poster/Open Space: Att selektera och tillgängliggöra OA-material Konferens: MOA, Mötesplats Open Access, 26-27 april, Stockholm

Rasmussen, Helen, Zaar, Jessica, Andersson, Lotta, och Bruce, Barbro (2016). Att kunna följa och förstå forskning på väg mot ett vetenskapligt förhållningssätt genom spaning. Högskolepedagogisk debatt 1, s. 86-95.

Tengstam, Ola Presentation: Making e-books more visible and accessible in Sierra and OPAC using create lists, Load tables and Marc Edit Konferens: IUG 2016, 16-18 mars, San Fransisco, USA

Fransson, Jonas, du Toit, Madeleine, Tapia Lagunas, Pablo, Kjellberg, Sara  (2016). Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare. Projektrapport, Malmö högskolas bibliotek: Malmö.

Publikationer från 2016 och bakåt i tiden

Senast uppdaterad av Maria Brandström