Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pedagogisk verksamhet & lärandemiljö

Avdelningen ansvarar för:

 • Samordning av bibliotekets pedagogiska verksamhet
 • Undervisning och handledning av studenter, lärare & forskare
 • Samordning av besöksservice och låneverksamhet i biblioteken
 • Fysisk miljö i biblioteken
 • Samordning av hur bibliotekets tjänster kommuniceras
 • Samordning av fakultetskontakterna
 • Samarbete med AKL och studieverkstaden (inklusive medverkan i föreslagen organisation för virtuell lärandemiljö)
 • Samordning och samarbete med enheten IT-service

Avdelningen har huvudansvaret för följande team:

 • Team Kommunikation
 • Team Lärandemiljö & Evenemang
 • Team Service & Möten
 • Team Undervisning
Senast uppdaterad av Maria Brandström