Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medier & vetenskaplig publicering

Avdelningen ansvarar för:

 • Förvärv och fjärrlån
 • Katalogisering/metadata
 • Tillgängliggörande av medier och informationsresurser
 • Budgetansvar för biblioteksmedier
 • Kontakter med innehålls- och systemleverantörer
 • Vetenskaplig publicering
 • Bibliometri
 • Samordning av bibliotekets forskarstöd
 • Medverkan i bibliotekens besöksservice, handledningar och undervisning

Avdelningen har huvudansvaret för följande team:

 • Team Medier och samlingar
 • Team Metadata och medietillgång
 • Team Publicering och bibliometri
 • Forum för bibliotekets systemförvaltning
Senast uppdaterad av Eva Tornbjer