Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledning

Verksamheten vid Malmö universitetsbibliotek leds av:

Sara Kjellberg, tf bibliotekschef
E-post: sara.kjellberg@mau.se
Telefon: 040-66 57584

Emma Nolin, avdelningschef Medier och vetenskaplig publicering
E-post: emma.nolin@mau.se
Telefon: 040-6657730

Ewa Stenberg, avdelningschef Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
E-post: ewa.stenberg@mau.se
Telefon: 040-6658304

 

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer