Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitetsbibliotek

– för forskning, utbildning och samverkan

  • ansvarar för och utvecklar den vetenskapliga informationsförsörjningen
  • samordnar och ger stöd till den vetenskapliga publiceringen och bibliometrin
  • utvecklar studenters, lärares och forskares medie- och informationskompetens och bidrar i den pedagogiska utvecklingen
  • ansvarar för och utvecklar lärandemiljön i biblioteket
  • är ett offentligt bibliotek som samverkar med olika samhällsaktörer

Organisation och arbetssätt

Senast uppdaterad av Maria Brandström