Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så får du tillgång till nya artiklar i Elseviers tidskrifter efter 1 juli

Prenumerationsavtalet med Elsevier har sagts upp.

Detta påverkar framförallt tillgången till nya artiklar i Elseviers tidskrifter – artiklar publicerade från den 1 juli 2018.

Du kommer fortfarande ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 och 30 juni 2018 på samma sätt som tidigare. 

Hur gör jag för att få tillgång till nya artiklar i Elseviers tidskrifter?

Beställ via biblioteket

I de flesta fall får du länkar direkt till fjärrlån-beställning från bibliotekets olika sök och databaser.

Elsevier

Beställning via Get it now går snabbast, då levereras artikeln via e-post, oftast inom några timmar. Du måste ange en Mau-e-postadress för att kunna beställa från Get it now, och kan beställa max 5 artiklar/dygn. Studenter kan inte beställa fjärrlån via Get it now, utan beställer som vanligt via länken Request document via Malmö University Library.

Om länkarna till fjärrlån inte visas kan du istället beställa tidskriftsartiklar via detta formulär. Det kan t ex hända för artiklar som är In press och ännu inte har komplett referens.

Läs mer om att beställa artiklar

Kolla om det finns en fritt tillgänglig version av artikeln

Google scholar och Unpaywall (en plug in till webbläsare) är två bra startställen för att leta öppet tillgängliga artiklar. Fler tips om söktjänster finns här: http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/

Använd ditt nätverk 

De flesta förlag tillåter att man delar med sig av sina publikationer i privata fnätverk. Ett alternativ kan därför vara att kontakta författaren och be om en kopia.

Mer om Elsevier-avtalet

Nationellt avtal med Elsevier sägs upp efter strandade förhandlingar

Så här arbetar biblioteket föra att ge fortsatt tillgång till Elsevier-artiklar

Senast uppdaterad av Linda Karlsson