Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Information om bibliotekets hantering av personuppgifter

I samband med nya dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med 25 maj 2018, vill vi informera om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

För att du ska kunna skaffa ett lånekort och nyttja bibliotekets resurser sparar vi uppgifter om namn, personnummer, telefon, e-post och adress. 

För att kunna ta ut statistik lagras även ditt totala antal utlån, antal fjärrlån, låntagarkategori och hembibliotek. Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal. 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Uppgifterna kommer att behandlas under den tid kontot är aktivt varefter de raderas. Om du inte själv väljer att avsluta avtalet tidigare raderas inaktiva konton efter två år. Har du skulder till biblioteket finns de i registret tills ärendet är avslutat.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Malmö universitetsbibliotek eller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Dataskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad av Maria Brandström