Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tveksamma open access-förlag

På OA marknaden finns ett antal mindre seriösa aktörer, mer intresserade av ekonomisk vinning än vetenskaplig kvalitet. Förutom att undersöka en tidskrifts kvalitet utifrån de vanliga kriterierna, finns följande som ofta kännetecknar de tveksamma förlagen:

  • Aggressiv marknadsföring via mail. Ofta ber de om publikationer med referens till något de utger sig för att ha läst eller sett på en konferens.
  • Förlagen har ofta startat orimligt många tidskrifter under kort tidsperiod
  • Ofta har både förlag och tidskrifter namn/loggor/hemsidor som påminner starkt om etablerade och välrenommerade tidskrifter/förlag
  • Inga eller otydliga uppgifter kring publiceringsavgifter
  • Orimligt snabb peer review process
  • Ofta få artiklar per nummer ibland med samma författare till flera av artiklarna
  • Fejkade bibliometriska siffror, antingen att de falskeligen påstår sig ha t.ex. Journal Impact Factor eller att de anger tveksamma bibliometriska mått, t.ex. Universal Impact Factor, Global Impact Factor
  • I värsta fall är personerna på editorial board inte medvetna om att de är listade som redaktörer
  • Det finns exempel på tidskrifter som kidnappats, där en exakt kopia av en välkänd tidskrifts hemsida satts upp på nätet i syfte att lura till sig publiceringsavgifter. Var uppmärksam!

En snabb första koll är att söka på tidskriftstitel i DOAJ (Directory of Open Access Journals), finns inte tidskriften, sök på förlaget och se om de har andra tidskrifter listade. Det kan också vara bra att göra en sökning i Google på tidskriften och/eller förlaget för att se om någon delat med sig av sina erfarenheter av att pubicera sig där.

Vid Högskolan i Borås har man tagit fram en bra guide för vägledning vid val av open accessförlag.

Det finns grader av seriositet, och ibland kan det vara väldigt svårt att avgöra. Hör gärna av dig till publiceringsservice@mah.se för hjälp.

 


 

Senast uppdaterad av Aron Lindhagen