Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Strategiska val vid publicering

Strategiska val vid publicering handlar om var och hur du väljer att publicera dig. Du bör också tänka på om du kan göra dina forskningsresultat fritt tillgängliga. Fundera över vem du vill nå, vilken publikationstyp som passar dina resultat (exempelvis tidskriftsartikel, rapport eller bokkapitel), och överväg sedan att sprida din forskning på mer än ett sätt.

Biblioteket vill gärna ge stöd i hur du som forskare väljer en högkvalitativ publiceringskanal samtidigt som dina forskningsresultat får så stor spridning som möjligt.

Frågor som biblioteket kan hjälpa till med är exempelvis val av tidskrift för publicering, information om forskningsfinansiärernas krav, hur man ansöker hos finansiären om extra medel för open access-publicering, hur Malmö universitets open access-policy fungerar och hur man upphovsrättslagen får lov att sprida sina resultat.

Malmö universitet får varje år tilldelat sig forskningsanslag, i likhet med övriga svenska högskolor och universitet. Cirka 5 procent av regeringens direkta forskningsanslag till högskolor och universitet baseras på bibliometriska indikatorer.  Vetenskapsrådets beräkningar grundar sig på publikationer och citeringar i databasen Web of Science. Universitetet har utöver detta en resursfördelningsmodell baserad på de två nationella kvalitetsindikatorerna externa medel respektive vetenskaplig produktion och citeringar (Dnr Mahr 20-2012/319). 

Det är alltså fördelaktigt både för din egen del och för Malmö universitet om du väljer att publicera dig så att forskningsresultaten får maximalt genomslag och maximal spridning.

Malmö universitet har inga enhetliga riktlinjer för vetenskaplig publicering, men fakulteten Teknik & Samhälle har en publiceringspolicy.

Kontakta biblioteket

Du är alltid välkommen att kontakta biblioteket för stöd i frågor gällande strategiska val vid publicering. Maila publiceringsservice@mah.se

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer