Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stöd för publiceringsavgifter

Länken till ansökningsformuläret finns i menyn till höger.

 

Under 2019 finns möjlighet för Malmö universitets forskare att söka finansiellt stöd vid publicering i open access-tidskrifter. Fonden du kan söka pengar ur består under denna period av 400 000 kronor. Dessa kommer att fördelas enligt principen först-till-kvarn. Ett antal kriterier måste uppfyllas för att ansökan ska kunna beviljas (se nedan).

I Malmö universitets open access-policy står att universitetets ”personal och doktorander bör publicera sina forskningsresultat i tidskrifter som tillämpar open access när sådan lämplig tidskrift finns”. Idag ger ett stort antal open access-förlag författare möjlighet att göra sina artiklar fritt tillgängliga för alla genom att betala en avgift (författaravgift eller APC, article processing charge).

Följande kriterier måste uppfyllas för att ansökan ska kunna beviljas:

 • Artikeln måste ha korresponderande författare med tillhörighet Malmö universitet. Tillhörighet skall tydligt framgå av artikeln
 • Stöd ges till publicering i rena open access-tidskrifter. Tidskriften ska uppnå rimliga kvalitetskrav genom att uppfylla OASPAs kvalitetskrav
  Biblioteket förbehåller sig rätten att bevilja eller ge avslag utifrån en kvalitetsbedömning av tidskriften/värdpublikationen utifrån riktlinjer såsom OASPAs kvalitetskrav, DOAJs kvalitetskrav, den norska listan eller den danska listan
 • Prenumerationsbaserade tidskrifter som mot en avgift kan göra en enskild artikel open access, så kallade hybridtidskrifter, stöds inte
 • Om den sökande författarens externa finansiär erbjuder möjlighet att finansiera publiceringsavgiften, beviljas inte medel ur Malmö universitets författarfond. I dessa fall hänvisas författaren att söka medel från finansiären. I ansökningsformuläret för Malmö universitets författarfond ombeds författaren försäkra att denne inte har finansiering för publicering från annat håll
 • Även kapitel i oa-publicerade antologier kan ges stöd om förlagets utgivning bedöms hålla god kvalitet

Ytterligare information:

 • Högsta beviljade summa för publiceringsavgift är 30 000 SEK per publikation
 • När fonden är slut för året upphör stödet tills nya medel finns
 • Artikeln skall registreras i MUEP vid publiceringstidpunkten
 • Besked ges till sökanden inom två veckor från ansökan inkommit
 • Avslag kan inte överklagas
 • Inget stöd ges för extra avgifter i form av exempelvis färgtryck och extra bilder

Har du möjlighet att ange faktureringsadress när du skickar in artikeln, ange då:

Malmö universitet
Box 50500
202 50 Malmö, SWEDEN

Fakturareferens: 12jewi

Får du fakturan via epost, vidarebefordra då till jenny.widmark@mah.se

Observera att VAT-nummer måste anges för att rätt momssats ska påföras fakturan.
VAT-nummer: SE-202100492001

Senast uppdaterad av Aron Lindhagen