Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Publicera open access

Vad är open access?

 • Open access innebär att författaren behåller 
  upphovsrätten till sin publikation. 

 • Open access innebär att läsaren har fri tillgång till vetenskaplig information på nätet och utan kostnad kan läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga kvalitetsgranskade publikationer. 

 • Open access ger också fler citeringar och snabbare spridning av forskningsresultaten.

 • Open access är på väg att bli normen när man vill sprida vetenskaplig information på nätet. Resultaten av offentligt finansierad forskning ska också vara tillgängliga för alla. Detta krav ställs både på nationell och på europeisk nivå av forskare, universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter.

Läs mer om open access på: kb.se/openaccess

 

Olika vägar till open access

Det finns två vägar för open access-publicering, publicering i ett öppet arkiv eller genom open access-tidskrifter.

 • Författaren kan lägga ut sin forskningspublikation i ett öppet arkiv. Författaren bör då ha förbehållit sig rätten till denna form av publicering. MUEP - Malmö University Electronic Publishing - är universitetets öppna arkiv där man kan lagra olika typer av publikationer från Malmö universitet för publicering i fulltext på internet. Innehållet i MUEP är sökbart från andra tjänster som exempelvis SwePub, Google, Google Scholar och andra databaser. Många tidskrifter tillåter att författaren behåller copyright och att tillgängliggöra artikeln i ett öppet arkiv.
  Läs mer om rättigheter och publicering.

 • Open access-tidskrifter är kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter som publicerar artiklarna fritt tillgängliga via Internet. De ekonomiska modellerna skiftar, ibland tar tidskrifterna ut en författaravgift och ibland finansieras publiceringen med forskningsstöd. 
  Läs mer om open access-tidskrifter.

Författarfond 

Sedan 2015 finns vid Malmö universitet en författarfond genom vilken du som forskare eller doktorand kan söka ekonomiskt stöd för publiceringsavgifter.

Rabatterade och förbetalda publiceringsavgifter

Att publicera en artikel i en open access tidskrift eller öppet tillgängligt i en hybridtidskrift innebär oftast en publiceringsavgift (article processing charge, APC). För ett antal förlag ingår förbetalda eller rabatterade publiceringsavgifter i bibliotekets tidskriftsavtal, t ex Springer och Taylor & Francis. 

Läs mer om hur du gör för att publicera open access via dessa avtal

Senast uppdaterad av Linda Karlsson