Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Registrera forskningspublikationer i MUEP

I MUEP registrerar du artiklar, avhandlingar, rapporter etc. som du gjort under din tid som forskare vid Malmö universitet. Om du har rätt att publicera hela arbetet fritt på nätet, deponerar du också en kopia av den i MUEP.

Publiceringen gör du själv genom att logga in i MUEP och fylla i uppgifter om ditt arbete i publiceringsformuläret.

Så här gör du:

 1. Kontrollera om du har rätt att göra publikationen fritt tillgänglig - hjälp finns på sidorna om Open access. Du behöver en PDF-fil av din publikation, särskilda regler för dess utformning kan vara olika mellan förlagen.
 2. Publikationer kan registreras av medförfattare eller importeras in i MUEP av biblioteket från Web of Science och PubMed. Kontrollera om din publikation redan finns i MUEP. Se sökning i SwePub. Lägg t. ex. till ditt efternamn och gör om sökningen.

 3. När du gjort detta gå in på https://muep.mau.se 

 4. Logga in, länken Login finns högst upp till höger, men också i högermenyn under rubriken My account.

 5. Klicka på Start a new submission.

 6. Det första steget är att välja vilken samling ditt arbete tillhör (benämns Collection i databasen). Leta upp rätt publikationstyp i den alfabetiska listan, samt det område publiceringen tillhör. Klicka på Next.  
  Skärmbild: Collection i MUEP 

 7. Nästa steg är att godkänna avtalet, det betyder att du godkänner att ditt arbete blir tillgängligt på webben. Rättigheterna till arbetet behåller du självklart och du kan när som helst få arbetet borttaget. Läs gärna igenom avtalet för publicering i MUEP

 8. På nästa sida fyller du nu i uppgifterna om ditt arbete; författare, titel, serie där arbetet publicerats, nyckelord, sammanfattning etc. Klicka på Next.

 9. Därefter är det dags att ladda upp fulltexten. Gör detta genom att klicka på "Browse" och leta upp din fil på din dator. Vill du inte ladda upp en fil går du bara vidare med Next.

 10. I nästa två steg har du möjlighet att ändra om något blivit fel i inläggningen. Om allt stämmer kan du bara gå vidare, klicka på Complete submission
  Skärmbild: Compelete Submission

När registreringen är klar kommer arbetet att gå via ditt område för kontroll, och sen till biblioteket för bibliografisk/datakvalitets-kontroll. Därefter blir arbetet publikt och kan sökas upp i databasen. Du får samtidigt ett besked per e-post med länken till arbetet och att det publicerats i MUEP.

Om ditt arbete syns under rubriken Submissions being reviewed när du är inloggad i MUEP väntar den på att godkännas av MUEP-administratörerna. 

Om ditt arbete syns under rubriken Unfinished submissions har du inte gjort klart registreringen (eller så har arbetet skickats tillbaka av administratören, då har du också fått ett e-postmeddelande om det). För att göra klart registreringen, klicka på arbetets titel och klicka igenom de olika stegen.

Senast uppdaterad av Pablo Tapia Lagunas