Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Publicera din avhandling

UNDER ARBETETS GÅNG 

Skrivmallar för din avhandling

Avhandlingar på Malmö universitet är alla skrivna i samma mall för att hålla ett enhetligt utseende. Mallen finns för Word och InDesign. 

Läs mer och ladda ner avhandlingsmall

Biblioteket erbjuder support och hjälp både med att komma igång med att använda mallen men också om du stöter på problem. Kontakta Jacob AnderssonMaria Brandström eller Per Egevad vid frågor om avhandlingsmallen.

Hantera dina referenser

Ett bra sätt att hålla ordning på sina referenser under avhandlingsarbetet är att använda någon form av referenshanteringsprogram. Mer information om referenshanteringsprogram hittar du i vår guide.

PRODUKTION AV DIN AVHANDLING

Skaffa ISBN till din avhandling

ISBN är det unika nummer som varje bok får inför publicering. Tilldelning av ISBN till din avhandling kan du få hjälp med av Jenny Widmark på biblioteket. I vissa fall finns samma funktion även ute på din fakultet.

Löpnummer och ISSN

Alla avhandlingar på universitetet publiceras i någon av universitetets publikationsserier. Du ska därför ha ett löpnummer i aktuell serie samt, i förekommande fall (alla serier har inte ISSN), också ha ett ISSN för serien. Dessa två får du via den som är ansvarig för serien på din fakultet.

Registrera dina uppgifter i MUEP

Inför offertförfrågan och publicering av din avhandling börjar du med att registrera uppgifterna om din avhandling i MUEP. Du laddar vid detta tillfälle inte upp något fulltextdokument utan fulltexten läggs in i efterhand när texten är helt klar och omslaget färdigt. När du registrerat dina uppgifter och uppgifterna validerats kommer ett handle-nummer att skickas till din e-post, detta ska anges i offertförfrågan till Holmbergs.

Vad är ett Handle-nummer?

I likhet med ISBN är handle-numret en unik siffersträng för din avhandling. Handle-nummer får du automatiskt efter inmatning i MUEP. Handle-nummer skall uppges i offertförfrågan till Holmbergs.

Offertförfrågan Holmbergs

Inför publicering kontaktar du institutionen eller redaktionsrådet på ditt område för att få ett godkännande om att gå vidare med offertförfrågan.

Holmbergs är universitetets upphandlade tryckeri och sköter tryckning, e-boksproduktion och distribution av avhandlingar. Läs mer i universitetets avtal med Holmbergs.

Holmbergs behöver ditt färdiga manus minst tre veckor före spikningsdatum.

I samband med offerten ska du bland annat uppge handlenummer och ISBN till din avhandling. Se ovanstående rubriker för information om hur du ska gå tillväga.

Offertförfrågan görs via ett webbformulär. När du har skickat in din offertförfrågan återkommer Holmbergs till dig med en skriftlig offert och en tidplan för produktion av din avhandling. Du tackar ja till offerten genom att skicka ett mail med en beställning till Holmbergs till malmo.hogskola@holmbergs.com. Därefter börjar Holmbergs tillsammans med dig arbetet att ta fram den slutliga utformningen av din avhandling. Det innebär att du kommer att ha kontinuerlig kontakt med Holmbergs till dess att avhandlingens utformning är färdig.

Produktion hos Holmbergs

Under produktionens gång kan det upptäckas att Holmbergs måste bistå med fler tilläggstjänster än först beräknat. Det är viktigt att du tar ansvar för att kostnaden för sådana tjänster godkänns av din fakultet.

När din avhandling är redo för produktion och/eller distribution kommer du att få ett godkännandeavtal för underskrift från Holmbergs. När detta är klart trycks och distribueras avhandlingen av Holmbergs, samt görs tillgänglig i MUEP.

Försäljning av avhandling

Du behöver tänka över om du vill ha din avhandling till försäljning som tryckt bok. Det finns då två varianter:

1. Din avhandling kan göras beställningsbar via en widget (webbshopsfunktion) i MUEP, se exempel på publikation med widget i MUEP, samt via universitetets widgetshop för publikationer. Denna javascript-widget får du också tillgång till och kan lägga på alla webbsidor som tillåter javascript. För universitetets webb kan du istället använda en länk.

2. Du kan också välja att låta din avhandling finnas till försäljning i bokhandeln.

För försäljningen sluter du ett avtal med universitetet som sedan uppdrar åt upphandlad leverantör (Holmbergs) att ombesörja detta.

Senast uppdaterad av Jacob Andersson