Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Publicera och sprida

Bok publicering

Biblioteket erbjuder stöd kring vetenskaplig publicering för forskare och doktorander. Vi hjälper dig bland annat med registrering av publikationer i universitetets öppna arkiv MUEP, Malmö University Electronic Publishing
Du kan även vända dig till oss med frågor om open access, upphovsrätt,
bibliometri samt inför tryckning av doktorsavhandling.
I publiceringsstödet ingår också support vid registrering av studentuppsatser.

 

PUBLIKATIONER
av forskare och studenter 

I MUEP finns publikationer registrerade som är skrivna av Malmö universitets forskare och studenter. Här finner du även universitetets publikationsserier. Vill du registrera din forskningspublikation eller studentuppsats? Söker du en särskild publikation eller vill se artiklar från en viss institution/författare?

Gå direkt till MUEP

Senast uppdaterad av Kristina Ericson