Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsdata

På följande sidor kan du bland annat läsa om finansiärers och tidskrifters krav på att tillgängliggöra forskningsdata, om datahanteringsplaner och om hur du hittar öppna data. 

Biblioteket kan i dagsläget ge stöd kring:

  • datahanteringsplaner
  • licenser vid öppet tillgängliggörande
  • val av externt dataarkiv för öppet tillgängliggörande
  • hitta öppen forskningsdata för återanvändning

Under 2017 arbetar vi med att utveckla vårt stöd inom ramen för Malmö universitets processarbete Stödja forskning.

Närliggande stöd

Kontakta universitetets dokumenthanteringsfunktion för frågor kring forskningsdata som allmän handling och arkivering av forskningsdata data, se kontaktinformationen på Dokument- och informationshantering.

Kontakta IT eller informationssäkerhetsansvarig för frågor kring datasäkerhet och lagringsmöjligheter under forskningsprocessen, se IT:s Kontakta oss.

Senast uppdaterad av Jonas Fransson