Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bibliometri

Bibliometriverksamheten vid biblioteket erbjuder dig som arbetar på Malmö universitet tjänster inom bibliometri, i syfte att öka kunskapen om värdering och redovisning av din och institutionens vetenskapliga produktion.

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, t ex med avseende på: produktion och produktivitet; genomslag; samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Uppslagen bokExempel på tjänster:

  • ta fram underlag och göra utredningar till stöd för diskussioner eller beslut
  • delta på möten och seminarier för att diskutera bibliometriska frågor
  • ta fram skräddarsytt informationsmaterial och information om bibliometri inom ditt ämnesfält

 

 

Kontakta oss

  
Kontakta oss gärna!
bibliometri@mah.se

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer