Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Boka undervisning

Det övergripande syftet med bibliotekets undervisning är att studenterna ska utveckla förmåga att söka, värdera och använda information.

Namn:
E-post:
Fakultet och kurs:
Antal studenter:
Önskat datum för undervisningen:
Vilken uppgift och vilka lärandemål är kopplade till undervisningstillfället?
Vad vill du att studenterna ska lära sig?
  
 
  

Senast uppdaterad av Maria Brandström