Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vi som undervisar

Bibliotekets lärarlag

På biblioteket finns fyra lärarlag som ansvarar för undervisningen i informationssökning på universitetets olika utbildningar.

Lärarlag HUM/SAM
Undervisar på utbildningar på institutionerna för socialt arbete och kriminologi på HS, samt på KS på GPS, SPS och byggd miljö och miljövetenskap på US
 
Pernilla Fröjdh
Karin Lundin
Jenny Magnusson
Helen Rasmussen 
Markus Svensson
Martina Vall
Lotta Wogensen

 

Lärarlag LÄR 
Undervisar på utbildningar på LS

Helen Rasmussen
Kristina Ericson
Pernilla Fröjdh
Maria Gullberg
Ib Lundgren
Jenny Magnusson
Markus Svensson
Jessica Zaar 

 

Lärarlag MEDICIN 
Undervisar på utbildningar på OD samt på institutionerna för biomedicinsk vetenskap och vårdvetenskap på HS

Martina Vall
Elisabeth Bergenäs
Lisa Farare
Pär Hyberg
Karin Lundin
Ulrika Nilsson (föräldraledig)
Helena Rydberg

 

Lärarlag TEKNIK/DESIGN/EKONOMI
Undervisar på utbildningar på hela TS samt på K3 och på US inom fastighetsvetenskap, företagsekonomi samt ledarskap och organisation

Ib Lundgren
Kristina Ericson
Maria Gullberg
Ulrika Nilsson (föräldraledig)
Pablo Tapia Lagunas
Lena Wennerholm
Jessica Zaar 

Senast uppdaterad av Jenny Magnusson