Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bibliotekets undervisning

Studenter och lärareBiblioteket medverkar till studenters lärande i en forskningsförankrad utbildning. Det övergripande målet med bibliotekets undervisning är att studenterna ska utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i sin relation till information, informationskällor och informationssökning. 

Bibliotekets intention är att bidra till måluppfyllelse (exempelvis högskolelagens mål och utbildningarnas lärandemål) samt möjliggöra för studenterna att i sin framtida yrkesroll kunna följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämnesområde. 

Undervisningen planeras tillsammans med ansvarig lärare. För att uppnå bästa resultat integreras undervisningen i de ordinarie kurserna och ges återkommande, i progression, under studenternas utbildning.

Exempel på innehåll:

  • introduktion till bibliotekets tjänster och resurser
  • genomgång av relevanta databaser och informationsresurser för ämnesområdet
  • var och hur forskning publiceras inom ämnesområdet
  • strategier för informationssökning
  • sökteknik
  • kritiskt kunna granska, jämföra och bedöma olika typer av källor
  • följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet
  • referenshantering (t.ex. med Refworks)
  • systematisk informationssökning

Undervisning i informationssökning kan ges i olika former, t.ex. storföreläsning, workshop, flipped classroom, spanarverkstad och i digital form.

Idépapper

Vi har sammanfattat våra tankar om informationssökning och lärande i denna text: Idépapper om informationskompetens

Senast uppdaterad av Maria Brandström