MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bostad - lagar och regler

Hyreslagstiftningen i Sverige är ganska stark men den viktigaste faktorn för ett tryggt boende att man håller en god relation med sin hyresvärd. Dock kan lag och praxis utgöra en bra grund för att komma överens utan bråk. Här är ett par generella råd till dig som funderar på att bli hyresgäst.

HYRESKONTRAKT

Du tecknar ett hyreskontrakt med din fastighetsägare. Kontraktet innehåller bl.a. fastighetens namn, adress, nummer på din lägenhet och andra praktiska saker. Det innehåller även hur stor lägenheten är och vilken hyra som är aktuell vid kontraktskrivandet. Avtalstiden kan variera, många har s.k. 10-månadershyra andra kan ha 12-månadershyra. Uppsägningstiden finns också angiven.

OBS! Tänk på att ditt besittningsskydd kan vara begränsat till dina studiepoäng.

HYRA

Den hyra som anges på hyreskontraktet gäller vid det tillfälle då du skriver under kontraktet. Tänk på att alla studentbostadsföretag förhandlar  hyran för samtliga lägenheter med Hyresgästföreningen. Detta sker varje år vilket innebär att din hyra troligtvis höjs varje år.

Tycker du att din hyra är för hög kan du ansöka om prövning av hyran hos Hyresnämnden. Tänk på att det kan finnas tillägg på hyran som du inte kan påverka, ex.vis kostnaden för bredband, hushållsel o.dyl.

INFLYTTNING OCH AVFLYTTNING

Vid båda tillfällena ska besiktningsprotokoll skrivas och undertecknas för godkännande av dig och av bostdsföretaget.

SKÖTSEL AV LÄGENHETEN

Du har rätt att hänga upp tavlor o.dyl. på väggarna i normal utsträckning. Du får också måla och tapetsera väggarna. Men borrar du en massa hål i väggen, målar väggarna i "extrem" färg så får du räkna med att på egen bekostnad återställa lägenheten i ursprungligt skick.

STÖRNINGAR

Om du vid upprepande störningar och varningar från bostadsföretaget inte rättar dig kan du bli uppsagd från lägenheten. Du är också ansvarig för störningar som dina gäster förorsakar. Detta gäller också om du hyr ut i andrahand.

FELANMÄLAN

Tänk på att du är skyldig att meddela skador, brister, förekomsten av ohyra o.dyl. till din fastighetsägare. Både i din lägenhet och i gemensamma utrymmen.

Senast uppdaterad av Therese Löfgren