Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studenthälsan

Nummerlapp hos Studenthälsan

Studenthälsan hjälper dig med frågor och bekymmer som rör din hälsa och dina studier. Du kan komma på stödsamtal, få rådgivning, göra tester och gå på kurser och föreläsningar.

Här arbetar kuratorer, sjuksköterska/barnmorska och folkhälsovetare. Alla besök är gratis, sekretessbelagda och blir journalförda. 

Boka en tid eller kom på drop-in

Studenthälsan finns i Studentcentrum på Neptuniplan 7. 

Kontakt och öppettider

Boka tid via vårt webbformulär

Stödsamtal

Boka ett individuellt stödsamtal med en av våra kuratorer. Samtalet pågår i cirka 45 minuter och efter det bestämmer ni om du ska komma på återbesök. Vid första besöket behöver du visa din legitimation.

Rådgivning

Få rådgivning av vår sjuksköterska/barnmorska kring bland annat preventivmedel. Även recept på p-piller etc går att få. Sjuksköterskan har även stor kunskap om vårdalternativ i Malmö och kan lotsa dig rätt i vårddjungeln.

Individuellt program för hållbara levnadsvanor

Genom ett individuellt program hjälper vi dig att förändra dina levnadsvanor för att må bättre. Områden vi fokuserar på är kost, motion, sömn, alkohol och tobak. Under fyra sessioner går vi igenom dina behov, din livsstil och du kommer löpande skriva dagbok som du får återkoppling på. Tillsammans gör vi en handlingsplan för dina nya levnadsvanor och efter två månader görs en uppföljning på hur det går.

Tester

Gör olika typer av tester hos vår sjuksköterska/barnmorska. Det kan handla om tester för könssjukdomar, HIV, graviditet men också det som rör dina levnadsvanor. Du kan komma på drop-in eller boka en tid.  

Tillgängliga tester

Kurser, grupper och föreläsningar

Under terminen arrangerar Studenthälsan kurser och föreläsningar på olika ämnen inom hälsa och välmående. Alla föreläsningar är gratis och oftast krävs ingen anmälan. Till vissa kurser och grupper kan du behöva anmäla dig i förväg.

Kommande kurser och föreläsningar 

Att hantera studiestress - Ett självhjälpsprogram i studiesituationen

Just nu erbjuds en möjlighet att delta i en studie som testar om textbaserad självhjälp kan vara verksamt för studenter på universitet som kämpar med studiestress. Det kan handla om att du har svårt att komma igång med dina studier, att du skjuter upp eller att du har svårt att släppa oron över studierna och  ständigt sysslar med dem. Känner du igen dig i detta och vill prova ett textbaserat självhjälpsprogram under 5 veckor är du välkommen att ta kontakt med Ola Olefeldt, ola.olefeldt@mau.se, 040-665 72 18 för mer informaton.

SMS-stöd

NEXit och NEXit-s är gratis sluta-röka/snusa stöd via SMS i mobiltelefonen.
Hjälp att sluta röka? Skicka sms med koden nexit222 till 0707-225474 
Hjälp att sluta snusa? Skicka sms med koden nexits222 till 0707-22547

Till Nexit

Senast uppdaterad av Ola Olefeldt