Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Yrkeslärarprogrammet – nationell information

Det här är en sida för dig som ska söka till yrkeslärarprogrammet. Yrkeslärarprogrammet finns att söka på flera lärosäten (högskolor/universitet) och du hittar dem listade nedan.

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill bli yrkeslärare och har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. Eftersom du inte läser några ämneskunskaper i utbildningen utgör dina yrkeskunskaper basen för de yrkesämnen du som blivande yrkeslärare ska undervisa i. Det är därför viktigt att du kan styrka att du har gedigna yrkeskunskaper, såväl praktiska som teoretiska, utifrån kraven som ställs för särskild behörighet.

Du ansöker till Yrkeslärarprogrammet och styrker sedan din behörighet i varje yrkesämne som du anser dig vara behörig i. Detta innebär att du förutom att göra din ansökan på www.antagning.se, också måste göra dina ämnesval och kompetenssammanställning på efterfrågat sätt. Det är viktigt att du ser till vad varje enskilt lärosäte önskar för information från dig och hur du ska gå tillväga gällande ämnesval och kompetensbeskrivning.

Lärosäten som erbjuder Yrkelärarprogrammet:

Göteborgs universitet 
Yrkeslärarprogrammet 2013Högskolan Dalarna
Högskolan i Skövde 
Högskolan Kristianstad 
Högskolan Väst 
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet 
Malmö högskola 
Stockholms universitet 
Umeå universitet 

Samtliga lärosäten har studie- och karriärvägledare som kan hjälpa dig med ansökan. Kontaktuppgifter finns på respektive lärosätes websida.

 

Bidrag för behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare 

Huvudmän kan ansöka om bidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Med bidraget ersätts huvudmannen för en del av lärarens minskade arbetstid. Syftet är att ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen. Regeringen har beslutat att förlänga den pågående satsningen på behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare till och med 2019, samt förstärka det statliga stödet. Detta innebär att ni kan söka bidrag för kostnader för studier som påbörjas före den 1 oktober 2018.  Läs mer på Skolverkets websida.

Senast uppdaterad av Eva Anna Linnéa Nilsson