Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

VFU-lärare

Här kan du som VFU-lärare hitta blanketter o dokument som ska användas vid bedömning och examination av studenter under VFU. En VFU-lärare från högskolan följer och examinerar studenternas professionsutveckling genom hela utbildningen.

Uppgifter till VFU-organisationen

Kontaktuppgifter till VFU-lärarorganisationen

Listor på alla VFU-lärarlag samt kontaktlärare för respektive lag

Kalender för HT17/VT18

Kursrapport

Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan.

Ladda ner mallen här