Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Institutionen för vårdvetenskap

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa och välbefinnande.

Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Den forskning vi bedriver har fokus på personcentrerad vård och resultat för patienter och närstående.

inbjudan till konferens

European Conference in Nursing and Nursing Research

Den 4-5 juli 2017 medarrangerar Institutionen för vårdvetenskap den europeiska konferensen som äger rum på Malmö live. Läs mer om konferensen

sjuksköterskestudenter

EANS sommarskola 2017

The European Academy of Nursing Science (EANS) arrangerar årligen en sommarskola för sjuksköterskor som bedriver doktorandstudier. I år är Malmö högskola värd för sommarskolan som pågår från 26 juni till 7 juli. Läs mer om sommarskolan

sskpuff 150

Malmös sjuksköterskeexamen bäst

Malmö högskolas sjuksköterskeexamen håller som enda lärosäte i landet mycket hög kvalitet. Det visar en utvärdering från Universitetskanslerämbetet.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank