Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Institutionen för vårdvetenskap

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa och välbefinnande.

Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Den forskning vi bedriver har fokus på personcentrerad vård och resultat för patienter och närstående.

examen_puff2

Nya sjuksköterskor firades i Johanneskyrkan

Under festliga former firades våra nyutexaminerade sjuksköterskor. Här hittar ni bilder från högtiden.http://jalbum.net/a/1778667

inbjudan till konferens

European Conference in Nursing and Nursing Research

Den 4-5 juli 2017 medarrangerar Institutionen för vårdvetenskap den europeiska konferensen som äger rum på Malmö live. Läs mer om konferensen

sskpuff 150

Malmös sjuksköterskeexamen bäst

Malmö högskolas sjuksköterskeexamen håller som enda lärosäte i landet mycket hög kvalitet. Det visar en utvärdering från Universitetskanslerämbetet.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank