Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Klientorienterat arbete inom arbetsmarknadssektorn 15 hp

Nu arrangerar vi kursen Klientorienterat arbete inom arbetsmarknadssektorn. Kursen ges som en fristående kurs och vänder sig till dig som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och i ditt arbete har olika former av klientmöten.

Kursen ges som IT-baserad distanskurs med sammankomster eller närträffar. Kursen är uppbyggd kring tre kursmoment som vardera motsvarar fem högskolepoäng.

A. Grupper och individer i arbetslivet, 5 hp

Kursmomentet behandlar hur olika processer påverkar det mänskliga beteendet. Det innebär studier av beteendevetenskapliga begrepp och teorier med avseende på hur individer och grupper fungerar i arbetslivet. En central fråga som bearbetas i kursmomentet är vilka drivkrafter som styr och påverkar individers och gruppers agerande.

B. Arbetsmarknad, 5 hp

Kursmomentet behandlar arbetsmarknadens generella förändring samt de processer och den problematik som medför att människor slås ut eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden. I kursmomentet behandlas vidare hur myndigheter, organisationer och individer hanterar denna problematik. 

C. Klientrelaterat arbete, 5 hp

Under kursmomentet tillämpas de tidigare behandlade avsnitten. Kursmomentet behandlar dels klientarbetets psykosociala arbetsmiljöproblematik. Dels specifika frågor som konflikthantering, hot och våld, samtalsmetodik och interpersonella möten.

Kostnad

16 900 kr per deltagare exklusive moms. I priset ingår visst kursmaterial och kaffe. Kostnader för resor, logi och obligatorisk litteratur tillkommer.  Hela beloppet faktureras i samband med kursstart. Kursen ges som uppdragsutbildning. Det innebär att den är avgiftsbelagd och anordnas för den som uppdragsgivaren (arbetsgivaren) utser. Avgiften får ej betalas av fysisk person.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank