Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studies In Science, Environmental and Mathematics Education - SISEME

SISEMEs forskning är inriktad på utbildning i naturvetenskap, hållbar utveckling och matematik i förskola, skola och lärarutbildning. Forskningen som bedrivs i miljön lägger kulturella, samhälleliga och praktiknära perspektiv på kunskap, utbildning och lärande inom ämnena. Forskargruppen SISEME utmärks av mång- och tvärvetenskaplighet. Här samarbetar forskare med bakgrund i exempelvis ämnesdidaktik, pedagogik, naturvetenskap, matematik, genusvetenskap och etnologi. 

Forskarutbildning sker inom ämnet Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik (NMDI). 

 

bildremsa

 

Forskningsprojekt

Nyanländas behov av utbildning – Möjligheter och hinder (Malmö Högskola, 2016-2017). 

Effekter av globalisering och migration i utbildning (Crafoordska stiftelsen och Malmö Högskola, 2016-2017)

PARISSE - Promoting Attainment of responsible Research & Innovation in Science Education. EU, 2014-2017)

SALT - Science And Literacy Teaching. (Vetenskapsrådet 2015-2017).

 

Avslutade projekt

The relation between trends on large-scale science studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms. (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2013 – 2015)

Det KRAV-märkta barnet. Om subjektskonstruktioner i Lärande för hållbar utveckling (Vetenskapsrådet, 2012-2015)

CPSSE - Cultural, Social and Political Perspectives on Science Education. Nordiskt nätverk (Riksbankens jubleumsfond och Crafoordska stiftelsen, 2012 – 2017)

SAILS. Strategies for Assessment of Inqiury Learning in Science. (EU, 2012-2015)

Med mitt mått mätt. (Vetenskapsrådet, 2014-2016). 

ECOSIMP - Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå (Naturvårdsverket, Region Skåne, 2013-2016)

 

Avhandlingar från forskningsmiljön SISEME:

 

Bild på avhandling

Birgitta Nordén

Learning and teaching sustainable development in global-local contexts. Malmö högskola, 2016.

 

hasslof bild   

 

 

 

Helen Hasslöf

The Educational Challenge in "Education for 
Sustainable Development". Qualification, 
social change and the political. Malmö högskola. 
2015.

 

 

serder avh 

 

Margareta Serder
Möten med PISA. Kunskapsmätning som samspel
mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap. 
Malmö Högskola. 2015 

 

balan avh

 

 

 

Andreia Balan
Assessment for learning. A case study in mathematics
education.
Malmö Högskola. 2012. 

 

 

 

jober avh

 

Anna Jobér.

Social class in science class.
Malmö Högskola. 2012. 

 

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson