Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Research Platform for Education and Special Education - RePESE

ped_specialped2

Forskningsplattform

Research Platform for Education and Special Education, RePESE, [rɪ'pi:s], bildades i augusti 2016. Forskningsplattformen är öppen för alla som är intresserade av pedagogiska frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande. Oavsett om du är disputerad forskare, lärare eller doktorand vid Malmö högskola är du välkommen att ingå i gruppen. Forskningens fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser i syfte att ge nutida och framtida samhällsmedborgare förutsättningar och förmågor att möta och lösa samtida och framtida samhällsutmaningar. Det specifika kunskapsbidraget utgörs av resultat som kan tolkas, förstås och användas i syfte att bidra till samhällsutvecklingen genom att ge medborgarna de förutsättningar som krävs. Forskningen inom miljön har sin grund i pedagogik och specialpedagogik men är även flervetenskaplig, t.ex. genom praxisnära skolforskningsprojekt om ämnesinnehåll på olika utbildningsnivåer. Det innebär att gruppen består av forskare från pedagogik, barndomsvetenskap. specialpedagogik, ämnesdidaktik, statsvetenskap, folkhälsovetenskap m.fl.

I menyn till höger hittar du en översikt med datum för alla aktiviteter i gruppen, vår organisationsmodell samt aktuellt program över öppna seminarier.

 

Mötestider RePESE ht 2017

Mötestider ledningsgrupp RePESE ht 2017

 

Seminarier

Verksamheten sker genom seminarieserier som har olika fokus. Miljön arrangerar öppna forskningsseminarier, arbetsseminarier för behandling av artikelmanus och ansökningar, doktorandseminarier samt meriteringsseminarier.

Öppna seminarier

Meriteringsseminarier

Doktorandseminarier 

Intresseområden/Research Teams

Alla med intresse för våra forskargrupper är välkoma att delta. Anmälan om deltagande krävs dock till den som leder och organiserar respektive område (se nedan). 

Research on Adult and Higher Education (RAHE)

Research on Phenomenography, Variationtheory and Learning Study (PEVALS)

Research on Subject Based Teaching and Learning (SUBTL)

Philosophical Studies of Education (PSE)  

Research on Diversity in Education and Society (ReDES)  

Research on Values in Education and Democracy (VED)

Childhood and Education (ChED)

 

Forskarutbildning och finansiering

Forskarutbildning sker inom ämnena pedagogik och specialpedagogik. Forskningen inom miljön finansieras via Malmö Högskola, Malmö stad, externa forskningsfinansiärer och nationella forskarskolor. 

Forskningsprojekt och forskarskolor

Doktorandprojekt

 

Deltagare i RePESE:

Maria Alkhede, Lisbeth Amhag, Annica Anderson, Lotta Anderson, Thom Axelsson, Jutta BalldinJohan Dahlbeck, Catarina Economou, Jan-Eric EkbergMagnus Erlandsson, Ola Fransson, Per GunnemyrAnne Harju, Lisa Hellström, Anna Henningsson Yousif, Mona Holmqvist, Marie JedemarkAnna Jobér, Elaine Kotte, Birgitta LansheimMarie Leijon, Dorota Lembrér, Balli Lelinge, Peter Lilja , Ann-Charlotte Lindgren, Therese Lindgren, Caroline Ljungberg, Mikael Londos, Adrian Lundberg, Mats Lundström, Camilla Löf, Birgitta Nordén, Lisbeth Ohlsson, Linda PallaSven Persson, Jonas QvarseboMaria Rubin, Joel Rudnert, Ulrika RyanCecilia SegerbyJesper Sjöström, Martin Stigmar, Anna-Karin Svensson, Christina Svensson, Ingegerd Tallberg-Broman, Nina Taslaman, Pia Thimgren, Kristina Thorshag, Despina Tzimoula, Therese Vincenti Malmgren, Haukur Viggosson, Anna Wernberg, Cecilia Winström, Roger Åkerman.

Senast uppdaterad av Mona Holmqvist