Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Historiska studier

Forskningsmiljön Historiska studier har tre huvudperspektiv: historiedidaktik, kulturanalys och socialhistoria.

Historiedidaktiska frågor är centrala för förståelsen av människors livsvillkor och identitetsskapande processer. Här riktas forskningsfrågorna i hög grad kring historiemedvetande, historiekultur, historiebruk, minne och identitet både utifrån skolan och samhället i stort. Då Skolverket gett forskare i uppdrag att utforma nationella prov i historia har forskningen en tyngdpunkt mot frågor som handlar om bedömning av olika slag. I skärningspunkten mellan historiedidaktik och social/kulturhistoriska finns också frågor kring kulturarv och historiebruk.

Den mer utpräglade socialhistoriska och kulturanalytiska forskningen har ett tydligt underifrånperspektiv där muntlig historia utgör en specialitet. Forskning om sociala rörelser samt populärmusik och samhällsförändring utgör betydelsefulla inslag. I det senare berörs också ungdomskulturer. Ett annat forskningsfält handlar om ritualer och symboler.

Forskningen berör också mer allmänna historiska förändringsprocesser med inriktning på socialhistoriska och kulturanalytiska perspektiv. Viktiga analysinstrument är etnicitet, generation, genus och klass som också driver på teoriutvecklande diskussioner.

Perspektiv och innehåll från till exempel idéhistoria, etnologi, pedagogik, religionsvetenskap, socialantropologi och litteraturvetenskap används i forskningsmiljön.

Större forskningsprojekt:

Våldtäkt i Sverige 1990-2013

Från fri och obunden kvinna till myten om cowboyen

I prins Wilhelms fotspår i Mayaland

Färskaste avhandlingar:

Retrospektiva modernister Om historiens betydelse för nutida mods

History Education as Content, Methods or Orientation

Remembering Chile: an entangled history of Hip-hop inbetween Sweden and Chile

Nationell forskarskola:

Malmö högskola deltar i Nationella forskarskolan i historiska studier

Verksamma forskare: 

Professorer

Monika Edgren

Per Eliasson 

Mats Greiff

Bodil Liljefors Persson

Anders Linde-Laursen

Lars Pålsson Syll

Biträdande professorer

Johan Lundin

Thomas Småberg

Docenter

Irene Andersson

Disputerade forskare 

Erik Alvstad

Nils Andersson

Cecilia Axelsson Yngvéus

Sara Berglund

Ingmarie Danielsson Malmros

Robin Ekelund

Joakim Glaser

Sara Ellis Nilsson

Anders Lindh

Susan Lindholm

Victor Lundberg

Stefan Nyzell

David Rosenlund

Frida Wikstrand

Doktorander

Fredrik Alvén

Magnus Bergman

Rikard Einegard

Per Gunnemyr

Jessica Jarhall

Ann-Sophie Mårtensson

Joel Rudnert

Gästdoktorander

Jonas Nilsson

Robert Nilsson Mohammadi

Senast uppdaterad av Helena Smitt