Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) är en utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Utbildningen strävar efter att öka kunskaperna om undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik, från förskola till lärarutbildning. Intresset inriktas framförallt mot olika former av kultur- och samhällsperspektiv på undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Ett övergripande forskningsområde är hur kunskaper i och om naturvetenskapliga ämnen och matematik fungerar som redskap i demokratiska praktiker.

NMDI är en del av forskningsmiljön Studies in science, environmental and mathematics education (SISEME).

Läs mer om forskningsmiljön SISEME.

 

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank